Претплатници за Звездобројце

Агапе нуди прилику да се у нове Звездобројце, где нам пишу Иван Ђаја, Јован Цвијић, Атанасије Николић и Руђер Бошковић, упишу звездозналци - претплатници.

Имена пренумераната  биће исписана на крају књиге. Због тога нам упишите име, презиме и место пренумеранта, које желите да се нађе у књизи.

Рок је месец дана да ваше интересовање покаже да није касно, да нема предаје, да данас можемо оживети речи и дела која освајају не само знање већ доброту и науку с душом!