САДРЖАЈ:

Предговор – Душан Ковачевић

Увод

Најплеменитији подвиг године

У почетку беше акција

Прва лутка у њеном животу

Преживети у енклавама Да ме цео свет разуме…

Стопама кнеза Лазара

Срби, последњи Гали?

Пример краља Петра I

Претворити речи у дела

Зидови које је прекрила чађ

Избор по срцу

Прст судбине…

Братство на обали мора

Мој животни пут се наставља…

Укорењење

Поговор – Сава Јањић

Белешка о аутору

∗∗∗

Погледајте како изгледају фотографије и делови текста из књиге:

Погледајте спот: