Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је vinjeta2_2_mala.png

Несумњиво је да ће књига о којој говоримо бити основна литература студентима психологије и антропологије који изучавају невербалну комуникацију, али и свима онима који у оквиру својих академских и струковних студија морају да се се сусрећу са проблемом разумевања и успостављања успешне комуникације. Мора се истаћи да су аутори користили врло обимну и релевантну литературу за изучавање ове тематике. /…/ Оно што бих желео посебно да истакнем јесу добре, адекватне илустрације. Као што некад невербални знаци говоре речитије од речи, тако и добро одабране илустрације (особито фотографије из реалног живота) замењују или одлично допуњују дуге вербалне описе. Тих илустрација у овој књизи није мали број (Из рецензије проф. др Боре Кузмановића).