Еп о Гилгамешу

„Чему вечни живот и вечна младост човеку, испуњење жарке жеље човекове, ако нема промене.”

Еп о Гилгамешу, 11. Плоча

Слични текстови: